Anti-RSI programma (Workrave)

In het kader van de RSI-preventie is binnen de UT het anti-RSI programma Workrave beschikbaar. Het programma Workrave attendeert gebruikers naast het gebruik van een micropauze ook op rustpauzes. Daarnaast geeft Workrave oefeningen en kan het programma u een dagelijkse limiet opleggen. Zo wordt de kans om klachten te ontwikkelen aan nek, schouders, armen en handen tot het minimum beperkt. Het programma kan op UT medewerker PC’s (met Windows) geïnstalleerd worden via de UT ZENworks Application Window. Op PC’s in eigen beheer kan het programma gedownload en geïnstalleerd worden via www.workrave.org.