Wanneer mag VWR worden ingezet?


Bij eenvoudige, kleine klussen die incidenteel worden ingezet. Een VWR-klus heeft geen structureel karakter. Voorbeelden van VWR-klussen kunnen zijn:

·

Voorlichting geven en/of meelopen tijdens voorlichtingsdagen;

·

flyers, posters, etc. verspreiden en/of ophangen;

·

ondersteuning bieden bij evenementen en feesten, zoals parkeerwachter, verkeersregelaar, ontvangen en begeleiden van gasten, garderobe werkzaamheden, bediening, etc.;

·

personen interviewen en/of incidenteel een artikel schrijven;

·

meewerken aan enquêtes en/of meewerken aan een onderzoek als proefpersoon/ simulatiepatiënt.