Kunnen studenten buiten EU gebruik maken van de VWR?


Ja, dat mag.