Betaal ik heffingen over de VWR vergoeding?


De vergoeding kan op basis van een uurtarief of een vast bedrag zijn.
Je mag maximaal € 125,-- per maand declareren, maximaal € 1.500,-- per jaar. Hierover worden geen heffingen geheven.