Hoe wijzig ik de Verklaring Loonheffingskorting?


Je voert een nieuwe Verklaring Loonheffingskorting op in de webapplicatie UT flex 2.0.