Verandert het uurloon bij wijziging in studiepunten?

Wijzigt gedurende een koppelingsperiode, je studiegegevens? Bij een bestaande koppeling wijzigt het uurloon in principe niet. Bij een nieuwe koppeling wordt een nieuw uurloon bepaalt aan de hand van de gewijzigde studiegegevens.