Waarom heb ik mijn salaris niet op tijd ontvangen?


Er zijn vier mogelijkheden:

1.

Controleer of je de uren daadwerkelijk hebt aangeboden. Vastleggen van uren betekent niet hetzelfde als aanbieden van uren!

2.

Heb je meerdere klussen? Alle klussen moet voor één periode in één keer worden aangeboden. Alle aangeboden klussen moeten voor de 10e van de maand zijn goedgekeurd. Als één klus niet is goedgekeurd, stagneert de uitbetaling. Controleer tijdig of je je goedkeuringsmails hebt ontvangen van alle klussen. Neem zo nodig contact op met je goedkeurder.

3.

Zijn uren afgekeurd? Is deze declaratie niet tijdig opnieuw aangeboden? Doordat niet alle aangeboden klussen zijn goedgekeurd voor één periode, stagneert de uitbetaling. Corrigeer deze uren en verstuur ze opnieuw naar de goedkeurder.

4.

Mogelijk zijn de uren in een maand te laat goedgekeurd. Controleer je beoordelingsmail(s) op data. Uitbetaling van de uren zal bij goedkeuring in een volgende periode plaatsvinden.