Wat gebeurt er als de goedkeurder niet op tijd heeft goedgekeurd?

Wat gebeurt er als de goedkeurder niet op tijd heeft goedgekeurd?

Uitbetaling van de uren blijft dan helaas achterwege. Eerstvolgend mogelijke uitbetaling zal in de periode

daarna zijn.

Alle uren van alle klussen moeten in één keer worden aangeboden en zijn goedgekeurd, wil uitbetaling plaats kunnen vinden.