Wie kan een klus openen?

Elke medewerker (klusaanbieder) van de UT kan op eenvoudige wijze een klus aanmaken in de webapplicatie

UT flex 2.0. De klusaanbieder kan een klus openen waarop de student zich kan inschrijven.

Wanneer het al bekend is wie de klus gaat verrichten, wordt de naam van de student in de klusgegevens opgenomen. Klussen zijn in te zien in een zogenaamde klussenlijst.
Een automatische melding van de nieuwe klus wordt verstuurd naar de Servicedesk HR.