Betaal ik heffingen over het salaris?


Ja, je betaald loonheffing en premies. Je wordt per uur betaald. We berekenen het uurloon door het bruto-schaalbedrag per maand te delen door 165. Werk je op ongebruikelijke tijden (alle uren op een zaterdag, zondag of feestdag én alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 7.00 uur), dan verwerken we de toelage onregelmatige dienst in het (gemiddelde) bruto uurloon. Uitbetaling van het salaris geschiedt maandelijks. De gewerkte uren en dagen registreer je zelf via de webapplicatie UT-flex.