Ik ben afgestudeerd / uitgeschreven als student en nu?

Je kunt, met toestemming van de eenheid, maximaal een maand doorwerken om je werkzaamheden af te ronden en over te dragen. Je kunt niet opnieuw aan klussen worden gekoppeld. Je kunt na 1 maand geen werkzaamheden meer verrichten. De 100 dagen, gerekend vanaf moment van uitschrijven, zijn bedoeld om met je nog actieve emailaccount als student je urenregistratie volledig af te ronden.