Internationalisering

Als je werk hebt gevonden in Nederland, dan heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. De Universiteit Twente zal zorgdragen voor de aanvraag van het inreisvisum en rechtmatig verblijf in Nederland.