Formulieren promovendi

Alle promovendi die na 1 januari 2014 zijn gestart krijgen een ProDoc account (‘single login’ met UT m-number and password) en worden uitgenodigd voor een informatief gesprek bij TGS. Deze promovendi vullen de formulieren (bijv. Training- and Supervision Plan, evaluatie/beoordeling of voortgangsgesprek) digitaal in volgens de workflow van ProDoc.

Medewerker-promovendi die vóór 1-1-2014 zijn gestart met hun promotietraject en die niet in ProDoc zijn geregistreerd, kunnen nog gebruik maken van onderstaande formulieren voor medewerker-promovendi.