Medewerkers Human Resources

Je eerste aanspreekpunt is de HR-functionaris van je eigen eenheid.

Bij specifieke vragen kan worden doorverwezen naar een medewerker van HR op centraal niveau. Meer informatie over deze medewerkers is hieronder te vinden. Daarnaast staat op intranet een smoelenboek van alle medewerkers op centraal niveau.

HR Directie

J.M. Sluijs

telefoon 1022

 

HR Beleidsmedewerker

A.M. Baars

telefoon 1021

 

Programma coördinator Lean

J C.M. Franken

telefoon 8996

 

Secretariaat telefoon 8012

Informatie & Administratie
Personeelsinformatie

A.G.M.J. Holterman Hoofd Informatie & Administratie

telefoon 2636

 

 

 

M. Anzalone

telefoon 1133

 

 

 

M.G.H. Bruinsma

 

 

 

 

H. ter Horst-Mulder

telefoon 2218

 

 

 

M.D. Roelofs-Kamphuis

telefoon 4561

 

 

 

 

R. Brinkman

telefoon 2300

 

 

 

 

Informatie & Administratie
Salaris administratie

J.A.J. de Bot Hoofd salarisadministratie

telefoon 2188

 

 

 

 

J.G.M. Kreuwel

telefoon 2725

 

 

 

S.H.M. Hesse

telefoon 2835

 

 

 

M.H.G. Onland-ter Huurne

telefoon 4032

 

 

 

 

W.K. Hukker Contactpersoon salaris en loonbelasting

telefoon 4409

 

 

 

A.J.A. Welman-Pennekamp

telefoon 2195

 

 

 

 

P. Wolters

telefoon 4991

 

 

 

 

H.E.M. Peters-Kuipers

telefoon 3935

 

 

 

 

L. Willeme-Hagelen

telefoon 4131

 

Informatie & Administratie
Service Desk

Voor informatie over algemene HR-aangelegenheden

telefoon 8011 fax 053-4893119

E-mail: servicedesk-hr@utwente.nl

S.A.M. Mensink Coördinator

telefoon 4893

 

 

 

M. Cagri

telefoon 9921

 

 

 

I.R. Busschers-Lohuis

telefoon 4299

 

 

 

N. Amoruso

telefoon 2236

 

 

 

Communicatie

J.T.G. Wolters-Boers

telefoon 3901

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie & Medezeggenschap

E. Hooftman - van Rietschoten Arbeidsjurist en secretaris Lokaal Overleg

telefoon 2608

 

 

 

 

I.M. Miessen Senior (register) Casemanager

telefoon 2240

 

 

 

 

H.F. Evers MBA Arbeidsjurist

telefoon 3946

 

 

 

 

L.M. Koopmans-Bloemen Beleidsmedewerker

telefoon 4166

 

 

Bezwaren en Klachtencommissie

C.G.M. Jenniskens Secretaris

bezwarencommissie personele aangelegenheden, Secretaris klachtencommissie

telefoon 5462

 

 

 

 

Recruitment en Internationalisatie
Bureau Buitenlandse Medewerkers

M.Strubbe Recruitment manager

telefoon 5471

 

 

 

C.P.J. Schouten

telefoon 3245

 

 

 

E.E. van Erven-Boerrigter

telefoon 4310

 

 

 

M. Melisie

telefoon 4480

 

 

 

D.J. Keuken

telefoon 3705

 

 

 

Career Development Centre

A.B.G. Bergsma Sr. Adviseur Training & Development

telefoon 6721

 

M.J.H. Rietman Cursuscoördinator

telefoon 8010

 

 

 

HR Management Centraal & Decentraal

J.W.C. Somsen HR-Manager S&B, LISA, HR

telefoon 4873

 

 

 

A.D. Konter-Selderhuis HR-Manager CES
M&C (van aug tot jan vervanging door Anita Borgerink tel 8013)

telefoon 2049

 

 

 

J. Kollen HR-Manager FEZ, AZ (FA, KP, UTN, BOCvB en EC), en FB

telefoon 2228

 

 

 

 

E.J. Reudink HR-adviseur (FB, EC en CES)

telefoon 1132

 

 

 

M.L. Lokken HR-assistente LISA, HR, FEZ, AZ Campus

telefoon 3833

 

 

 

 

C. Maas HR-assistente S&B, AZ en FB

telefoon 2303

 

 

 

H. B.M. Kamphuis – ten Wolde HR-assistente M&C

telefoon 1083

 

 

 

 

L. Meijer HR-assistente M&C

telefoon 9954

 

Development & Talent Management

 

 

 

 

 

 

R.E.M. de Sousa Loopbaan, employability & mobiliteitsbeleid

telefoon 4392

 

 

 

M. Sjerps Beleidsadviseur Learning & Development

telefoon 4161

 

 

 

 

Organisatieadvies

V.J.M. Veenhof Organisatieadvies

telefoon 2650

 

 

 

 

Programma Manager

M.J. Winkler

telefoon 5865

 

 

 

 

Veiligheid Gezondheid & Milieu

A.D. Konter-Selderhuis Hoofd VGM

telefoon 2049

 

 

 

G.J.H. Schokkin Arbeidshygiëne en biologische veiligheid

telefoon 3824 

 

 

 

J.M.J. Sanders Veiligheid en straling

telefoon 6426

 

 

 

 

H.J.M. Holtkamp Coordinator VGM

FB, FEZ, HR, AZ, S&B, M&C, CES en LISA

telefoon 5820

 

 

 

 

I. Stalknecht Verzuim- en Re-integratie Coördinator

telefoon 3035

 

Henk Bleijerveld Coördinator BHV

telefoon 6427

 

 

 

 

Archief

S.A. Schulenberg

telefoon 2113

 

 

 

 

E.G.L. Sueters-Moes

telefoon 3032

 

 

 

 

R.H.M. Harmelink

telefoon 8092