Trainingen

Binnen de UT staat het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek en relevante innovatie centraal. Meer dan 3.000 wetenschappers en ondersteunende professionals zijn hier dagelijks mee bezig. Als onderdeel van de internationale academische omgeving, waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het voor de UT van groot belang dat medewerkers zich doorlopend blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om modern onderwijs te verzorgen of een kansrijk subsidievoorstel te schrijven. Hiertoe heeft de UT een breed aanbod aan trainingen ontwikkeld voor wetenschappers en ondersteunend personeel.

Op de website van Centre for Training and Development staat het trainingsaanbod dat verdeeld is in 6 thema’s:

·

Ondersteuning bij onderzoek

·

Onderwijs

·

Taal en Communicatie

·

Persoonlijke effectiviteit

·

Leiderschap

·

Loopbaanontwikkeling