Prijzen en beurzen

Op deze pagina vind je de UT-prijzen en -beurzen voor vrouwen. Deze worden eens per jaar uitgereikt, tijdens een academische plechtigheid. Prijs en beurs hebben gemeen dat de kandidaten worden voorgedragen en dat slechts aan één kandidaat de prijs of beurs wordt toegekend. Voor de werving van kandidaten wordt een ‘call’ geopend en intern gecommuniceerd.

Tot slot een aantal suggesties voor nationale prijzen en beurzen die vrouwen ondersteunen in hun carrière.

·

UT Professor de Winter prijs voor WP

·

UT Marina van Damme beurs voor WP