Create your future

* Deze informatie is uitsluitend bestemd voor medewerkers in dienst van de UT

UT lanceert loopbaanwebsite voor medewerkers & leidinggevenden: www.utwente.nl/mijnloopbaan

Binnen de UT werken professionals doe met veel passie en drive hun werk doen. Dagelijks zetten we ons gezamenlijk in voor het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs, baanbrekend onderzoek en valorisatie.

Juist in een tijd van verandering, innovatie, profilering, creativiteit, durf en ondernemerschap is het belangrijk in jezelf te blijven investeren. Dat betekent ook: stilstaan bij je ontwikkeling en loopbaan, met vragen als ‘waar wil ik me in verbreden of verdiepen en wat is daar voor nodig? ’, en ‘wat is mijn ambitie voor de (nabije) toekomst?’.

Jouw ontwikkeling als professional is in de kern ook jouw verantwoordelijkheid. Om je te inspireren en handvatten te geven ontwikkelde de UT een website: www.utwente.nl/mijnloopbaan.

Deze website is speciaal bedoeld om het aanbod in professionalisering en loopbaanontwikkeling onder de aandacht te brengen, vanuit drie invalshoeken:

·

mijn perspectief; waar sta ik? Wat wil ik?

·

mijn ontwikkeling; Hoe kan ik me verder specialiseren of verdiepen?

·

mijn volgende stap; Hoe kan ik mijn horizon verbreden?

Naast praktische informatie vind je voorbeelden van collega’s die bewust bezig zijn met hun eigen ontwikkeling.

Career Development Center
Jouw ontwikkeling is iets wat je in eerste instantie bespreekt met je eigen leidinggevende, bijvoorbeeld in je werkoverleg of jaargesprek. De concerndirectie HR heeft daarnaast het Career Development Center ingericht, een expertiseteam dat zich specifiek richt op professionalisering en loopbaanontwikkeling. Het CDC heeft als doel medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen in hun individuele en/of gezamenlijke ontwikkeling, zodat zij blijvend in staat zijn om kwaliteit in werk te realiseren in de steeds veranderende omgeving waarin de UT opereert.