Zorgverlof

Je faculteit of dienst kan zorgverlof verlenen in situaties waarin je de verzorging op zich neemt van een naast familielid. Kijk op artikel 12 van de verlofregeling voor meer informatie.