Diensttijd voor de BWNU

Diensttijd is de periode die je, met een onderbreking van ten hoogste 14 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de ontslagdatum in dienst bent geweest van:

1.

Een werkgever binnen de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, educatie en beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, onderzoekinstellingen, wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen.

2.

Een door partijen in het Volgersbesluit (bijlage 1 cao NU) aangewezen andere werkgever.

3.

Een rechtsvoorganger van een onder 1. of 2. bedoelde werkgever.