Toelagen

Een toelage is een aanvullende financiële beloning die in de regel maandelijks wordt toegekend. De volgende toelagen zijn mogelijk: