De hannover messe challenge wordt georganiseerd door 9 universiteiten en 14 hogescholen in nederland. 

Samenwerkende parijen

Ondersteunende partijen

Het evenement wordt daarnaast ondersteund door de volgende partijen: Sectorplan Natuur- en ScheikundeTechniekpact Twente, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact ZwolleProvincie OverijsselProvincie Gelderland4TUFME en Gemeente Enschede

Verder wordt de Hannover Messe Challenge ondersteund door Night of the Nerds


Samenwerkende partijen
VO-HO Oost

University of Twente, Hogeschool Saxion & Hogeschool Windesheim.

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

TU Delft, Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam

Food Valley Netwerk VO-HO - wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wageningen University, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede

U-Talent

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht 

Science Linx - aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Universiteit Groningen, Hanze Hogeschool Groningen & NHL Stenden Hogeschool

Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen

Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem/Nijmegen

Bètapartners Amsterdam

Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit & Hogeschool van Amsterdam

Ondersteunende partijen

Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Gemeente Enschede, Techniekpact Zwolle, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Twente, 4TU, FME, Sectorplan natuur- en scheikunde