Zie Hannover Messe Challenge

Over de VO-HO netwerken

De Hmc ONLINE EDITIE wordt georganiseerd door de regionale VO-HO netwerken. In dit evenement participeren 8 universiteiten en 13 hogescholen.

Ondersteunende partijen

Het evenement wordt daarnaast ondersteund door de volgende partijen: Techniekpact Twente, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Gelderland.

Samenwerkende partijen
VO-HO Oost

University of Twente, Hogeschool Saxion & Hogeschool Windesheim.

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

TU Delft, Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam

Food Valley Netwerk VO-HO - wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wageningen University, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede

U-Talent

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht 

Science Linx - aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

NHL Stenden Hogeschool

Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen

Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem/Nijmegen

Bètapartners Amsterdam

Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit & Hogeschool van Amsterdam

Ondersteunende partijen

Techniekpact Gelderland, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Twente.