January2008_July2008

Latest news

u raad

Verkiezingen U raad

The FFNT wants to remind you that the elections for the URaad are taking place this week. If you agree that the opportunities for women at the UT should be enhanced, female representatives are needed in the decision making groups like the URaad to put gender issues on the agenda. Just think about it and do not forget to participate! ... read more

Erna Lankhorst

Workshop, 'Zichtbaar en hoorbaar zijn', Tuesday May 20th

Het Female Faculty Network Twente nodigt u graag uit voor de workshop: “Zichtbaar en hoorbaar zijn” door Erna Lankhorst. In deze workshop leer je jezelf effectief, kort en treffend te presenteren tijdens congressen, netwerkmomenten, presentaties in nieuwe projectgroepen en andere belangrijke werksituaties. Het uitgangspunt: ik mag, kan en zal gezien en gehoord worden met mijn kwaliteiten. ... read more

EVR logo

EVR zoekt Buitenlandse, Nederlands sprekende moeder voor panel discussie

Donderdag 29 mei aanstaande organiseert de Enschedese Vrouwen Raad een symposium over het onderwerp Werk, kind en zorg. Het is de bedoeling dat drie gasten een korte inleiding op dit thema houden, gezien vanuit drie verschillende invalshoeken. Daarna gaan we hier verder over discussiëren. Hiervoor zouden we graag een buitenlandse vrouw in ons panel willen opnemen die wil mee discussiëren over dit thema vanuit de situatie in haar land en de verschillen met Nederland. (Omdat alle gesprekken in het Nederlands gaan moet ze wel Nederlands spreken.) Mijn vraag is of iemand vanuit de FFNT in dit panel wil plaatsnemen om bij te dragen aan de discussie. ... read more

Karel Luyben

Lunch Lectrue: Karl Luyben, Publish or Perish, Thursday April 24th

Publishing is an integral part of research. Frequent publication and even better frequent citations are at the heart of being seen. The pressure to publish is spreading rapidly into all disciplines of the academic community. How does one deal with this pressure? How to publish? What are the indicators to look after? These and other questions will be addressed in this contribution. ... read more