July2006_December2006

Latest news

Logo FFNT

Mieke Boon stopt als voorzitster FFNT

Mieke Boon, universitair docent bij de afdeling wijsbegeerte, is gestopt als voorzitster van het Female Faculty Network Twente. Ze leidde het vrouwennetwerk vanaf de oprichtingsdatum, nu anderhalf jaar geleden. Na afloop van de tweede jaarlijkse conferentie vorige week donderdag legde ze de hamer officieel neer. Vice-voorzitter Wilma Dierkes, universitair docent bij de vakgroep rubbertechnologie, volgt haar op. ... read more

logo

Conference 'Academic Leadership' November 9th 2006

You are kindly invited to join the second conference of the Female Faculty Network Twente on Thursday November 9th 2006. The theme of the conference is academic leadership. ... read more

mentoren

Mentoren netwerk voor vrouwelijke wetenschappers

Diversiteit vormt het fundament voor een gezonde en vernieuwende organisatie. Ook voor de UT is het noodzakelijk om te streven naar meer diversiteit, in alle lagen van de organisatie. Om meer vrouwen op topposities te krijgen start de Universiteit Twente met het opzetten van een mentorennetwerk voor talentvolle vrouwelijke wetenschappelijke medewerkers. ... read more

NWO logo

Vrouwelijke commissieleden gezocht!

NWO heeft vaak moeite om vrouwelijke wetenschappers voor commissies en besturen te vinden. De bestuursfuncties kunnen wetenschappers echter voordelen bieden: vergroting van het netwerk, ‘kijkje’ achter de NWO-schermen, verbetering van het bestuurlijk trackrecord. ... read more