Vragenlijst OBP VN bijeenkomst 27 september a.s.

 

LinkedIn4all

Wil je de volgende vragen invullen ter voorbereiding op de LinkedIn bijeenkomst op donderdag 27 september a.s.?

Hoe ervaren ben je met LinkedIn?