Nieuws

Laatste nieuws

Vernieuwde website van FEZ

Welkom op de nieuwe website van FEZ ! In 2015 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de organisatiestructuur van FEZ. Wij hebben deze veranderingen aangegrepen om de website van FEZ grondig aan te pakken. ... lees verder

p_c_cyclus

Planning & Control cyclus 2016 beschikbaar

De P&C-cyclus is het geheel van documenten en overleggen dat dient ter besturing en beheersing van de UT op alle niveaus. Het gaat daarbij om het voorbereiden en vastleggen van het te voeren beleid in (meerjaren)plannen en begrotingen en het verantwoorden van het gevoerde beleid in jaarverslagen en –rekeningen. ... lees verder

Projectbeoordelingsformulier BTW status

FEZ heeft een nieuwe webformulier "Projectbeoordelingsformulier BTW status". Met behulp van dit formulier kunt u een project aanbieden ter beoordeling van de btw status. ... lees verder

logo_efro

Afspraken EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP-OOST)

Voor het EFRO-programma 2014-2020 heeft de Universiteit Twente een aantal afspraken gemaakt met de subsidiegever over de wijze van aanlevering van aanvragen.Meer over deze afspraken en de aan te leveren stukken treft u aan op de website van het Kenniscentrum Subsidies. ... lees verder