alfabet

ALFABET

A

Aangifteformulier schade (annulering/reisonderbreking)

Aanmanen debiteuren

Accountantsverklaringen

Administratieve procedures

Algemene voorwaarden doorlopende annuleringsrisico verzekering

Automatisch inlezen boekingsregels AP

Autorisatie en beveiliging

Autorisatie werk in opdracht van derden

B

Bankmutaties via APRO

Bankmutaties (overige)

Begroting

Bestelprocedure

Betaling facturen en declaraties

Binnenlandse reisdeclaraties (AO)

Binnenlandse reisdeclaraties (indienen)

Binnenlandse resideclaraties (invoeren)

BTW

BTW handleiding

BTW-status beoordeling 3e geldstroom projecten (webformulier)

Buitenlandse reisdeclaraties

C

Contact

Crediteurgegevens invoeren

Cross Validation Rules

D

Declaraties

Declaratie (niet UT medewerker)

Declaratie overige kosten

Declaratievoorschrift overige kosten

DECMEM

Diensten- en productenoverzicht

E

eHerkenning

eHerkenning (aanmeldformulier)

F

Fameus

Financiële regelingen voor studenten

Fiscale zaken

FIT/AP

FIT/AR

Formulieren

Formulieren: declaraties

Formulieren: AR

Formulieren AP

Formulieren (overige)

Formulier beoordelen BTW-status 3e geldstroom projecten

G

Gelieerde instellingen

General conditions travel insurance

H

Handbetaalde facturen en declaraties (AO)

Handbetalingen (richtlijn)

Handbetalingen (procuratieschema)

Handboek Administratieve Organisatie

I

Inkoopfacturen (AO)

Inkoopfacturen kantoorartikelen controleren (AO)

Inkoopfacturen digitaal aanleveren (AO)

Inkoop jaarplan Universiteit Twente

Inkoop kantoorartikelen (AO)

Inkoopfacturen (Xerox)

Inkoopprocedures (AO)

Inkoopprocedure Universiteit Twente

Inkoopvoorwaarden Universiteit Twente

Inlezen GL Excel-bestand in OFI

Internetkassa

Interne doorberekeningen (AO)

Interne doorberekeningen

Intranet FEZ (inloggen)

Inventarisadministratie (aanschaffingen)

Inventarisadministratie (afvoer)

IRIS (aansluiting met OFI)

J

Jaarrekening

K

Kas-openingstijden

Kasverkeer

Kasprocedure hoofdkas

Kasprocedure kleine kas

Kenniscentrum Subsidies

M

Mandaatregelingen

Melding werk in opdracht van derden

N

Nieuws

Nota kaderstelling

O

Oracle PA (externe facturen)

Oracle projects (handleidingen)

Organogram

P

Polisblad Nederlands (doc)

Procedures

Projectadministratie

Projectbeoordelingsformulier BTW status

Project opening

Project sluiting

R

Rapportages

Rekeningschema

RRVD (declaraties)

S

Schadeformulier reisongevallen en reisbagageverzekering

Subsidieprogramma’s

T

Tarieven

TAS (AO)

TAS workflow

V

Verzekeringen

Verkoopprocedures

Voorschotten (uitbetaling: AO)

Voorwaarden reisverzekering (pdf)

W

Werk in opdracht van derden

Wie doet wat ?

WKR