Deze pagina's over feiten en cijfers zijn verplaatst. De informatie vind je op de volgende locaties:

  • vooraanmeldingen (intranet) > www.utwente.nl/mc --> intranet --> wervingsactiveiten
  • feiten en cijfers/jaarverslag http://www.utwente.nl/organisatie/feiten-en-cijfers/, daarin ook 
    • jaarverslag UT (of via de verkorte link www.utwente.nl/jaarverslag)
    • feiten en cijfers m.b.t. het afgelopen jaarverslag (of via de verkorte link www.utwente.nl/facts-and-figures
    • feiten en cijfers afgelopen 5 jaar
  • overige informatie > www.utwente.nl/sb --> beleidsmonitoring (intranet)