1 januari 2014 - Aanpassing Inkooporganisatie

Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van de klant heeft inkoop haar organisatie aangepast. Deze aanpassing houdt in dat de functies van contractmanager en inkoper geïntegreerd worden en dat het beheer van de contracten bij één persoon order gebracht wordt.

Inkoop is tot deze aanpassing gekomen na een zorgvuldig doorlopen traject waarbij ook de dienstraad betrokken is geweest. Deze aanpassing gaat per 1 januari 2014 in.

Onderstaand treft u het organogram van de nieuwe organisatie aan. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met GJ Westhof (manager Inkoop & Logistiek) , tel. 053-489 4548 of g.j.westhof@utwente.nl

NIEUWE ORGANISATIE