1 april 2013 - De Nieuwe Aanbestedingswet

Vanaf 1 april 2013 is de Nieuwe Aanbestedingswet van kracht gegaan. Deze wet vervangt de Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten). Ten opzichte van de Bao zijn er een aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd in de Nieuwe Aanbestedingswet, zoals bijvoorbeeld het Beginsel van Proportionaliteit, dat ervoor zorgt dat kleine ondernemers en zzp’ers meer kansen krijgen bij aanbestedingen. Een andere wijziging is de inrichting van een eigen klachtenmeldpunt.

Mocht je nog vragen hebben over de Nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen hiervan, dan kun je contact opnemen met de afdeling Inkoop (Tactische Inkoop).