Maart 2011 - Voorbereiding Europese aanbesteding meubilair

Eind vorig jaar is gestart met de voorbereiding op de Europese aanbesteding Meubilair. Het huidige contract (met Gispen en Ahrend) loopt 1 juni 2011 af. Gezien het totale volume aan meubilair dat wordt besteld door de UT, is een Europese aanbesteding verplicht. Onder meubilair wordt kantoor- en onderwijsmeubilair verstaan.

In het voortraject zijn verschillende personen op de Universiteit Twente geïnterviewd en zijn de wensen en eisen kenbaar gemaakt. De afgelopen tijd is gewerkt aan het Programma van eisen en het bestek. Zodra bekend is welke leverancier(s) het contract gegund heeft gekregen, wordt u hier uiteraard over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Facilitair Bedrijf