Juni 2011 - Gunning kantoor- en onderwijsmeubilair

Eind 2010 is het Facilitair Bedrijf gestart met een Europese aanbesteding voor Kantoor- en onderwijsmeubilair. De contracten met de huidige leveranciers Gispen en Ahrend lopen 1 juni 2011 af. Ten opzichte van het vorige contract zijn er nu 2 percelen en is gekozen voor 1 leverancier. De percelen zijn als volgt:

Perceel 1: kantoor- en onderwijsmeubilair

Perceel 2: tweedehands (gebruikt) meubilair.

Op basis van prijs/kwaliteitverhouding heeft Ahrend het contract voor perceel 1 gegund gekregen en Gispen is de leverancier voor perceel 2. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar.

De komende periode wordt het contract verder geïmplementeerd en wordt ook het internet ABC gewijzigd.