Onderzoek naar kunstnier in plaats van relatiegeschenk

Onderwerp: Onderzoek naar kunstnier in plaats van relatiegeschenk

Geachte

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking in 2017.
Wellicht is het binnen uw organisatie een goede gewoonte om uw relaties een geschenk te sturen rond de feestdagen. Graag willen wij, namens de Universiteit Twente, u er op attenderen dat onze voorkeur uitgaat naar een donatie aan een door ons geselecteerd goed doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor het onderzoek naar de Twente (bio) kunstnier.

Prof. dr. Dimitrios Stamatialis

“Samen met mijn onderzoeksgroep werk ik aan een compact dialyseapparaat, waarmee nierpatiënten zelf kunnen dialyseren op een door hen gekozen plaats en tijdstip. De kwaliteit van leven van deze patiëntengroep zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. De membranen die wij in Twente ontwikkelen ten behoeve van de zuivering van het bloed zijn een essentieel onderdeel van dit dialyseapparaat. In de toekomst hopen we de kennis die wij nu opdoen te kunnen gebruiken voor een volledig functionerend (bio)kunstnier van biomaterialen en cellen. Een bijdrage aan ons onderzoek helpt mee aan de versnelling van de klinische proeffase om de membranen en de apparatuur goed te testen. Geef om dit bijzondere Twentse onderzoek waarmee u nierpatiënten hun leven terug geeft!”

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL09 ABNA 0592 7191 89 ten name van: Stichting Universiteitsfonds Twente. Graag onder vermelding van ‘kerstgeschenk 2017’. Uw schenking zal gepubliceerd worden op de website van het Facilitair Bedrijf.