Vastgoed & Beheer

De campus is een privé terrein. Met de gemeente Enschede is afgesproken dat op het terrein de wegenverkeerswet geldt. Daardoor kan door de politie de wegenverkeerswet worden gehandhaafd. De campus heeft xxxkm wegen en xxxkm fietspaden en wandelpaden. Veel paden zijn overigens gecombineerde fiets/wandelpaden. Van het wegennet en de fietspaden maar ook van de parkeerplaatsen en verhardingen rond de gebouwen wordt een onderhoudsplan bijgehouden. Daarin is de staat van de verhardingen beschreven en staat wanneer aan welke verharding wat zal worden gedaan. Op die wijze proberen we met een minimum aan kosten en vooral voorspelbare kosten de verhardingen in een goede tot redelijke staat te houden. Te laat onderhoud aan wegen uitvoeren kost veelal aanzienlijk meer geld dan tijdig onderhoud. Het soort bestrating van elke weg of pad zoals asfalt, klinkers of tegels is beschreven in het beeldbeleidsplan van de campus.