Vastgoed & Beheer

Waterleiding

De universiteit heeft een eigen waterleidingsysteem dat bestaat uit een ringvormige asbest-cementleiding die langs alle gebouwen loopt. De gebouwen hebben twee of meer aansluitingen op die ring. De ring wordt gevoed door twee leidingen van waterleidingbedrijf Vitens. Als er een leidingbreuk ontstaat, wat door de leeftijd van de leiding nu en dan voorkomt, kan veelal binnen een uur het lek worden afgesloten door afsluiters aan weerszijden van het lek dicht te draaien. De komende jaren wordt de ca. 14km asbestleiding geleidelijk vervangen door leidingen van polyethyleen.

Een van de twee hoofdleidingen van Vitens langs de Drienerlolaan is in juli 2012 vernieuwd. Tevens is in 2012 een kwetsbaar deel van de ringleiding vervangen.

Op de leidingen zijn ook de brandkranen aangesloten. Het leidingstelsel wordt elke twee jaar gespuid. Het leidingstelsel kan ca. 60 m3/uur verwerken.