Vastgoed & Beheer

Onder de ondergrondse infrastructuur van de UT wordt verstaan de waterleidingen, gasleidingen, hoogspanningskabels, laagspanningskabels, glasvezelnetwerk, telefoonkabels, kabels van de openbare verlichting, CAI kabels en rioleringen.