Vastgoed & Beheer

Installaties

De technische installaties die bij de gebouwen horen zoals het klimaatsysteem, het elektrisch systeem, perslucht, warm en koud water, waterontharding en het centraal proceskoelsysteem, worden onderhouden door het FB. Dat geldt niet voor de inrichting en de installaties van de gebruikers. Het gasdistributiesysteem ten behoeve van onderzoek is zo’n gebruikersinstallatie. Het onderhoud van gebruikersinstallaties en inrichting wordt bekostigd door de gebruikers. Het FB kan dit onderhoud op verzoek wel verzorgen.