Vastgoed & Beheer

Groen

Het groen op de campus wordt volgens een beeldbestek onderhouden. Van de campus bestaat een kaart waarop staat welke onderhoudskwaliteit elk deel van het terrein moet hebben. Zo kennen we extensief onderhouden gras en intensief onderhouden gras.

De bomen staan allemaal op een kaart. De bomen die met hun kruin op een wegdek kunnen vallen worden elk jaar onderworpen aan een VTA boomveiligheidskeuring (Visual Tree Assessment). Als eigenaar van de bomen is de UT aansprakelijk voor schade door vallende takken of bomen. De monumentale bomen wordt behoedzaak omgesprongen. Deze worden veelal gescand waardoor een dwarsdoorsnede van de stam zichtbaar wordt. De invloed van holtes of zwakke delen op de draagkracht van de stam kan daarmee worden bepaald. Van de planten en dieren op de campus is een flora en fauna rapport gemaakt. Daarin is beschreven welke planten en dieren op de campus voorkomen en welke delen van de campus een hoge natuurwaarde hebben en welke een minder hoge.