Bereikbaarheid O&O-plein per okt. 2010

Nieuwe routetekening bereikbaarheid O&O-plein en omgeving

Onderstaand de nieuwe routetekening voor het wandelen en fietsen in de omgeving van het O&O-plein. Naast de beschikbare routes is ook aangegeven waar u uw fiets kunt parkeren. Na de ingebruikname van het plein op 30 september jl., voert de aannemer nog enkele werkzaamheden uit waarbij afzettingen nodig zijn. De af te sluiten werkgebieden staan op de tekening vermeld en zijn voorzien van ruime uitvoeringsperioden. We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.