Flora en Fauna inventarisatie

In opdracht van Vastgoed Groep Drienerlo, heeft adviesbureau Eelerwoude een inventarisatie uitgevoerd van de Flora en Fauna op het Universiteits terrein. Deze rapportage is op 20 april gepresenteerd. In de periode van maart tot en met half september 2009 is het gehele universiteitsterrein geïnventariseerd op de aanwezig van beschermde soorten. Uit de rapportage blijkt bijvoorbeeld dat er tenminste 47 broedvogelsoorten zijn aangetroffen. Ook zijn er 7 vleermuissoorten, dit blijkt zeer bijzonder omdat er maar maximaal 13 a 14 vleermuissoorten in de regio Oost Nederland voorkomen. In het gebied zijn tenminste 8 zoogdieren waargenomen, dit zijn de bunzing, eekhoorn, egel, haas, hermelijn, konijn, mol en ree.

De Vastgoed Groep kan deze rapportage goed gebruiken bij hun plannen voor bouwontwikkelingen in de toekomst. Het volledige rapport is hier te lezen!

Gewone grootoor vleermuis