index

Laatste nieuws

Jaarplan ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017

Het College van Bestuur heeft het ‘Jaarplan ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017’ als voorgenomen besluit vastgesteld. Dit plan is een concrete vertaling van het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTSH) en geeft een overzicht van alle initiatieven voor huisvestingsprojecten op de campus van de Universiteit Twente, zoals voor 2017 bekend. Aangegeven wordt welke projecten het komend jaar noodzakelijk zijn en welke overige projecten prioriteit krijgen, inclusief onderhouds- en renovatieprojecten. ... lees verder

Langetermijn Strategisch Huisvestingsplan

In juli 2016 is met instemming van de Universiteitsraad het lange termijn strategisch huisvestingsplan van de UT vastgesteld door het College. Om de campus zowel kwantitatief als kwalitatief gezien toekomstbestendig te maken en op weloverwogen wijze te bepalen welke vastgoedinitiatieven hiervoor in de tijd moeten worden ondernomen, is dit lange termijn strategisch huisvestingsplan (hierna: LTSH) ontwikkeld. Dit plan dient als kader voor beslissingen over grootschalige investeringsprojecten en reikt tot 2025. ... lees verder