Renovatie Technohal van start

Artist Impression Technohal

De renovatie van de Technohal - de voormalige proceshal waar ooit de grote reactoropstellingen van Chemische Technologie hebben gestaan en die na jaren leegstand huisvesting heeft geboden aan kunstopleiding Artez - kan van start gaan.

De buitenkant van de hal blijft staan, de vloeren en galerijen ook. Het unieke industriële karakter blijft daardoor in stand. De binnenwanden, de technische installaties en de geveldelen worden gesloopt. Inpandige demontage heet dat in vaktaal.

Omdat de Technohal dicht bij het Nanolab staat, zijn aan de inpandige demontage strenge eisen gesteld wat betreft veroorzaakte trillingen. Op strategische plaatsen zijn trillingsdetectoren aangebracht met daaraan grote schermen. Op die manier kan de sloper zien of de overlast binnen de grenzen blijft. Komt hij er overheen dan volgt een boete.

Op dit moment wordt de inpandige demontage aanbesteed, verwacht dat aan het eind van het jaar met de sloop begonnen kan worden.

De renovatie van de Technohal staat onder supervisie van het Facilitair Bedrijf.