Logistiek O&O

In de komende 2 jaar zullen er in het Onderwijs & Onderzoeksgebied (O&O) 4 verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten vrijwel tegelijkertijd uitgevoerd worden.

-

Carré

-

Nanolab

-

Waaier

-

Citadel/Ravelijn

In het O&O gebied wordt al het onderwijs en onderzoek van de UT ondergebracht. Om iedereen te kunnen huisvesten was het noodzakelijk om een extra volume nieuwbouw te realiseren (Carré en Nanolab).

Dit zal vergaande gevolgen hebben voor de verkeersstromen op de campus. Er zullen verschillende logistieke knelpunten gaan ontstaan doordat zowel fietsers, voetgangers en auto’s, maar ook expeditieverkeer en het bouwverkeer elkaar gaan kruisen. De VGD heeft een rapport laten opstellen waarin veiligheid en continuïteit van de bereikbaarheid tijdens de bouwperiode zo veel mogelijk gewaarborgd wordt.

afbeelding plattegrond o&o