Ontstaan van de Universiteit Twente

Op dit moment zijn er veel bouwprojecten op de UT. Er wordt gebouwd aan de toekomst van de Universiteit Twente. In de begintijd van de UT (toen nog THT), waren er ook veel bouwprojecten. Hier een stukje geschiedenis en een film uit deze tijd.

In 1961 ging de Tweede Kamer akkoord met de vestiging van een derde TH in Enschede. Enschede werd verkozen als vestigingsplaats boven Alkmaar en Deventer. Dat de gemeente Enschede het landgoed Drienerlo beschikbaar stelde voor de eerste campus-universiteit van Nederland heeft waarschijnlijk bijgedragen aan deze keuze.

De eerste spade gaat in september 1962 de grond in. De opdracht aan de architecten ir. W. van Tijen en ir. S.J. van Embden luidt: maak een mooie TH. De barre winter legt de bouw lange tijd stil.

De Universiteit Twente, die toen dus nog THT heette, is officieel geopend door Hare Majesteit Koningin Juliana op 14 september 1964. De eerste lichting bestaat uit tweehonderd studenten, onder wie vier meisjes.

Pas in de zomer van 1986 kreeg de THT haar huidige naam: Universiteit Twente. Dit gebeurde naar aanleiding van de wijziging van de WWO in 1984 waardoor HBO scholen de naam Hogeschool konden aannemen. Om verwarring te voorkomen werd tot de naamswijziging besloten.

Architecten ir. W. van Tijden en ir. S.J. van Embden op landgoed Drienerlo