Vrijhof

Vrijhof-ingang zalen

Plan

In het kader van achterstallig onderhoud, verbetering van de toegankelijkheid en aanpassing van het gebouw aan de convenanteisen is in 2004 gestart met de inventarisatie van de werkzaamheden en een bouwkundig vlekkenplan.

Het betrof een grondige renovatie van de Vrijhof, waarin het accent lag in de vleugel waarin de huidige bibliotheek gehuisvest is.

De toegankelijkheid naar alle verdiepingen is vergroot, het boekenmagazijn is gereedgemaakt voor een nieuw verrolbaar boekenmagazijn, de totale bibliotheek is gerenoveerd met behoud van haar architectonische karakter en de brandveiligheid en vluchtwegen zijn verbeterd. Daarnaast zijn er energiebesparende maatregelen getroffen.

Tijdspad

·

Ondertekening van het vlekkenplan door hoofdgebruikers:
juni 2005

·

Definitief ontwerp
juni 2005 – februari 2006

·

Start renovatie
mei 2006

·

Gereed:

Eind maart 2007