Nieuwsbrief september 2008

 

 

 

Nieuwsbrief Verhuizing Carré en NanoLab,

22 september 2008

 

 


 

 

Start verhuisproject Carré en NanoLab

Op 3 september jl. is de projectgroep voor de verhuizing naar Carré en NanoLab gestart met haar werkzaamheden. In deze projectgroep zitten naast vertegenwoordigers van de Vastgoed Groep Drienerlo (VGD) ook vertegenwoordigers van alle andere betrokken partijen binnen de Universiteit Twente, zoals het Facilitair Bedrijf en de bouwheren van EWI, TNW en MESA+.

Communicatie

Om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de verhuizing verspreidt de VGD vanaf heden deze nieuwsbrief richting alle betrokkenen. Aangezien de VGD per leerstoel een beperkt aantal contactpersonen heeft, aan deze mensen het verzoek om deze nieuwsbrief verder te verspreiden. In eerste instantie verschijnt deze nieuwsbrief niet heel frequent, maar naarmate de realisatie dichterbij komt zal dit vaker gaan gebeuren.

DIMIO

De VGD heeft een externe partij ingehuurd om dit verhuisproject te begeleiden. DIMIO heeft als één van haar specialisaties het regiserenen van complexe verhuisprojecten en zal vanuit die rol de projectleiding voeren voor dit project. DIMIO heeft binnen uiteenlopende organisaties grote verhuizingen begeleid, onder andere Naturalis, RIVM, FOM-Amolf en de Universiteit van Amsterdam zijn voormalige of lopende projecten van DIMIO. Op korte termijn nemen de medewerkers van DIMIO contact op met diverse medewerkers van de UT voor een eerste kennismaking.

Inventarisatie

Als eerste stap in dit project is het van belang om een volledige inventarisatie uit te voeren van alle in de bestaande panden aanwezige goederen. Dit geldt zeker voor de onderzoeksopstellingen en laboratoria, maar ook voor de kantoren en algemene ruimtes. Om een goede planning en draaiboek op te kunnen stellen is het belangrijk om goed in beeld te hebben wat er in de bestaande panden, zodat er geen zaken vergeten worden. Daarom wordt met iedere vakgroep op korte termijn een afspraak gepland voor deze inventarisatie. Een deel van deze afspraken is zelfs al gepland.

 

Klik hier voor meer informatie op www.DIMIO.nl of kijk op de site van de VGD