Nieuwsbrief januari 2009

 

 

 

Nieuwsbrief Verhuizing Carré en NanoLab,

6 februari 2009

 

 


 

 

Eerste verhuizing naar Carré

Als aanloop naar de totale verhuizing naar Carré zijn er de weken voor de kerst een aantal items reeds verhuist. Het betrof hierbij een drietal grote heliumcilinders van de leerstoel Lage Temperaturen (LT).De reden waarom deze cilinders ruim voor de verhuizing ingehuist moesten worden, is dat de nieuwe ruimte waar de cilinders geplaatst moesten worden ingericht wordt met vele technische installaties. Gezien de afmetingen van de cilinders is er om logistieke reden gekozen om de cilinders in een zo vroeg mogelijk stadium in te huizen. Om de produktie van vloeibaar Helium nog tot de verhuizing in gebouw Hogekamp voort te kunnen zetten, is er een tijdelijke installatie in de kelder van Hogekamp geplaatst.

De originele cilinders zijn vanuit de kelder van gebouw Hogekamp in een aantal stappen verplaatst naar de bovenste verdieping (technische laag) van Carré. De moeilijkheidsfactor hierbij was vooral de grootte en het gewicht van de cilinders. Iedere cilinder is ruim 6 meter lang waarvan 2 cilinders met een gewicht van 7000 kilo en 1 cilinder met een gewicht van 12000 kilo. In de kelder van de Hogekamp was de speling op het smalste punt slecht 2 centimeter. Zonder problemen zijn alle drie de cilinders exact op de juiste plek geplaatst in Carré, waarmee de eerste verhuizing van Hogekamp naar Carré zeer voorspoedig is verlopen. Door de goede en nauwe samenwerking tussen zowel interne als externe partijen is deze verhuizing prima verlopen.

Verdere voorbereiding verhuizing

Als vervolgstap op de uitgevoerde inventarisatie zal er de komende maanden gewerkt gaan worden aan een verdere detaillering van de plannen. Met als eindresultaat gedetailleerde draaiboeken en planningen. Hiervoor zal er uiteraard weer contact opgenomen worden met alle betrokken partijen, om gezamenlijk tot een voor ieder duidelijk en acceptabel uitvoeringsplan te komen.

 

Klik hier voor meer informatie op www.DIMIO.nl of kijk op de site van de VGD