Nieuw parkeerterrein

Nieuwe parkeerterrein P3 voor Carré

Binnenkort start de verhuizing van de eerste groepen naar Carré, namelijk op dinsdag 6 april. Voor deze groepen is het eerste gedeelte van P3 geschikt gemaakt om te gebruiken als parkeerterrein. Het eerste deel van het parkeerterrein wordt voor tijdelijk gebruik ingericht en bevindt zich naast de Zuidhorst.

P3 of parkeerterrein Pinetum (omdat het parkeerterrein zich bevindt naast het Pinetum), wordt straks twee maal zo groot. Na de sloop van Temp wordt ter plekke gestart met het eerste gedeelte van de definitieve uitvoering van het parkeerterrein. Als deze in gebruik kan worden genomen, zal het andere gedeelte (nu als tijdelijk ingericht) ook haar definitieve uiterlijk krijgen.

Meer informatie over parkeren van auto’s of fietsen vind je op: http://www.utwente.nl/verhuizingcarre/ Daar vind je ook meer informatie over de verhuizing.