Minisymposium ‘Koudecirkel: innovatieve en energiebesparende gebouwkoeling’

Koudecirkel: innovatief en energiezuinig koelen

Tijdens het minisymposium op 5 juni is ingegaan op de techniek achter de koudecirkel, de inpassing in lopende bouwprojecten en de energiebesparingen die ermee te halen zijn voor de Universiteit Twente.

Blikvanger en middelpunt van de koudecirkel is een tien meter diepe koelvijver met een diameter van dertig meter. Omdat warmte/koude-opslag in de bodem lokaal niet mogelijk is door de bodemsamenstelling, is gekozen voor deze diepe vijver als buffer. De gebouwen zijn op de koelvijver aangesloten via een ringleiding. ’s Nachts wordt het water in de buffer gekoeld, ‘aan de lucht’ of door koelmachines. Dit levert een forse besparing op, omdat de gebouwen geen afzonderlijke koelinstallaties meer nodig hebben en omdat gekoeld wordt tegen het lage energietarief.

Bijzonder aan de koelvijver is dat er twee temperatuurregimes ontstaan die niet mengen dankzij een slimme regeling van de toe- en afvoer van water: bovenin bevindt zich het opgewarmde water dat uit de gebouwen terugkomt en onderin het afgekoelde water. Deze grens tussen warm en koud zakt in de loop van de dag naar beneden. De buffer is berekend op de grootscheepse nieuwbouw- en renovatieplannen die de UT momenteel uitvoert en voorziet daarbij ook in water voor de sprinklerinstallaties in de gebouwen. Een unieke combinatie die de ontwerpers en bouwers voor de nodige uitdagingen heeft geplaatst.

De Koudecirkel is uitgevoerd in opdracht van de Vastgoed Groep Drienerlo, door Royal Haskoning en Deerns Raadgevende Ingenieurs. Hun inbreng in het project is tijdens het symposium toegelicht. Ook was er voor de bezoekers de mogelijkheid een rondleiding langs verschillende onderdelen van de Koudecirkel te doen.

De presentatie die tijdens het symposium is gehouden, kunt u hier terugvinden.

Kijk hier voor een foto-impressie.