Vaststelling CvB van Vastgoedplan ’14 versie 2010

Het College van Bestuur heeft in haar vergadering van 8 februari 2010 het Vastgoedplan ’14, versie 2010, definitief vastgesteld (ons kenmerk VGD/438/09/Frn).

Definitief vaststellen wil zeggen dat het College van Bestuur heeft ingestemd met de projecten die in 2010 tot uitvoering worden gebracht. Aan het einde van dit jaar worden – zoals ook is toegezegd – de plannen voor de in 2011 van toepassing zijnde projecten ter instemming voorgelegd aan de Universiteitraad en Raad van Toezicht.

Voor 2010 staan de volgende projecten gepland:

-   Project 1       Tijdelijke uitbreiding kantoorruimte Horst

-   Project 2a      Invulling beschikbare ruimte vloer 4 Carré

-   Project 5a      Groot onderhoud Zilverling

-   Project 7a      Uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. VGP 2003

-   Project 9a      Onderzoek hergebruik dan wel amoveren HDL

-   Project 13b   Flexwerkplekken PAO in Spiegel

-   Project 16a    High Tech Factory (t.l.v. HTF)

-   Project 16b   Aanbrengen nutsvoorzieningen t.b.v. HTF

-   Project 17c    Aanbrengen nutsvoorzieningen t.b.v. Vrijhof

-   Project 22b   Uitbreiding parkeercapaciteit W&L-centrum (reeds afgehandeld door FB)

Vastgoedplan ’14 (versie 2010)